qianqian qin-凯发k8官方网娱乐官方

contact

  • title:
  • department: institute of cell biology
  • address:
  • tel:
  • fax:
  • email: [email protected]
  • homepage:
bio

since 2015   lecturer

academic appointments

2002/09-2006/06,b.s., college of life sciences, zhenzhou university

2006/09-2009/06,ph.d., college of life sciences, lanzhou university

administrative appointments

honors & awards
funding
publications

jing yue, qianqian qin, siyuan meng, huiting jin, xiaoping gou, jia li, suiwen hou*, topp4 regulates the stability of phytochrome interacting factor during photomorphogenesis in arabidopsis. plant physiology 2016, 170: 1381-1397.

xiaola guo #, qianqian qin #, jia yan, yali niu, bingyao huang, liping guan, yuan li, dongtao ren, jia li, suiwen hou *, type-one protein phosphatase4 regulates pavement cell interdigitation by modulating pin-formed1 polarity and trafficking in arabidopsis. plant physiology, 2015, 167: 1058-1075.

qianqian qin, wei wang, xiaola guo, jing yue, yan huang, xiufei xu, jia li, suiwen hou *, arabidopsis della protein degradation is controlled by a type-one protein phosphatase, topp4. plos genetics, 2014, 10(7): e1004464. doi: 10.1371/journal.pgen.1004464.

updated:2018-12-24 | views:... |  | edit